کتاب جهانی نو

Jahaninow

با تکیه بر موفقیت شگفت‌آور “نیروی حال” ، اکهارت تُله با دیدگاه صادقانه‌ای به وضعیت فعلی بشریت، کتاب جدید خود را به خوانندگانش ارائه داد که نام آن “جهانی نو” است. اکهارت تُله در این کتاب از سیاره‌ای سخن می‌گوید که جایگاه حقیقی انسان است؛ انسانی که به آگاهی دست ‌یافته و آن را به زندگی خود راه داده است. جایی که انسان با هر آفریده‌ای به یگانگی می‌رسد و از گذشته‌ی سر‌تا‌سر درد و رنج خود‌ساخته رهایی می‌یابد.

به نظر وی این کتاب یا باید حالت آگاهی شما را دگرگون سازد یا این که برای شما بیهوده و بی معنا باشد. چراکه این کتاب تنها موفق به بیدار کردن افرادی می شود که آمادگی آن را داشته باشند و این آمادگی هنوز در همه کس وجود ندارد، ولی اندک هم نیستند کسانی که از این آمادگی برخوردارند. جهانی نو به ما می گوید که چگونه با بیداری هر فرد سرعت و جنبش آگاهی جمعی افزایش می یابد و بیداری را برای دیگران آسانتر می کند. با مطالعه آن می‌توان بر افسردگی و خمودگی ناشی از غرق‌شدن در گذشته‌ی غم‌انگیز و آینده‌ی حسرت‌بار غلبه کرد، از بند عادت‌های ناپسند رهایی یافت… می توان روابط آسیب‌دیده و از‌هم‌گسسته را با خویشتن حقیقی خویش و عزیزان بهبود بخشید و در پرتو نور آگاهی، به رسالت اساسی انسان در گستره‌ی این جهان راه یافت.