مقاله

براي لحظه اي شرايط زندگي خود را فراموش كن و به خود زندگيت توجه داشته باش.چه تفاوتي ميان اين دو وجود دارد؟شرايط زندگي شما در زمان قرار دارد.زندگي شما در…
یکشنبه, 07 آبان 1396
رديابي حالت احساسي -ذهنيتان را از طريق مشاهده خود به صورت عادت در آوريد.(آيا در اين لحظه آرام هستم؟)سوال بسيار خوبي است كه بارها ميتوانيد آن را از خودتان بپرسيد.يا…
یکشنبه, 07 آبان 1396
اگر موقعيتي پيش بيايد كه بتوان كاري درباره آن انجام داد،آنچه را بايد بكنيد،انجام دهيدو در ضمن،آنچه را كه هست بپذيريد.از انجا كه ذهن و مقاومت با هم مترادف هستند.پذيرش…
یکشنبه, 07 آبان 1396
پيش از هر اقدامى -ترك وضعيت يا تغيير آن- در صورتى كه اين امكان براى شما وجود دارد، ابتدا منفى گرايى را رها كنيد. براى اقدام مناسب، عمل برخاسته از…
سه شنبه, 17 فروردين 1395