کتاب

درباره کتاب‌های نیروی حال

نکات مهم درباره نیروی حال و تُله:

کتابهای اکهارت تُله تاکنون به بیش از ٣٢ زبان در جهان ترجمه گشته است. از جمله سالهاست که توسط انتشارات کلک آزادگان و خانمها هنگامه آذرمی و فرناز فرود به فارسی نیز ترجمه شده و شما می توانید از کلیه شهر کتابها یا کتاب فروشیهای معتبر نسبت به تهیه آنها اقدام نمایید.
نکته مهم اول:
اینکه بنا به عمق کتابها و با توجه به تجربیات متعدد، توصیه بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال به علاقمندان رعایت ترتیب زیر در روند مطالعه آثار ایشان و علی الخصوص شروع این کار فقط با مطالعه چند باره کتاب نیروی حال است و بعد به سراغ کتابهای دیگر ایشان رفتن.

۱- نیروی حال The Power Of Now ترجمه توسط هنگامه آذرمی ***
۲- سکون سخن میگوید Stillness Speaks ترجمه توسط فرناز فرود
۳- جهانی نو A new Earth ترجمه توسط هنگامه آذرمی
۴- تمرین نیروی حال practicing the power of now ترجمه توسط فرناز فرود

نکته مهم دوم:
سوال اساسی این است که چگونه با کتاب نیروی حال ارتباط گرفته و آنرا دوست لحظه لحظه زندگیمان کنیم؟
برای کشف قدرت و عمق نیروی حال که به نظر ما اعجاز قرن ٢۱ و از منادیان دیدگاه هستی شناسی و خودشناسی عمل گراست، توجه داشته باشیم که این کتاب خواندنی و یاد گرفتنی نیست! این کتاب را بایست نوشید، یعنی با تک تک سلولهای بدن مطالعه کرد. چرا که درعین سادگی، خیلی عمیق و پربار است و بذر روشن بینی موجود در آن زندگیهای زیادی را متحول نموده و خواهد نمود.
درسهای نیروی حال بهترین تمرین برای حضورِ ناب درلحظه، تجربه آرامش عمیق ذهن و کل بدن، سپس بردن این حضور ناب به کار و زندگی و روابط ماست. این کتاب به ما کمک می کند تا از طریق مشاهده افکار، عواطف، حسهای بدنی و تنفس، ابتدا ازمسیر خودنگری و شناخت، بعد کند نمودن روند تفکرزائد و نهایتا عمق دادن به حضور ناب و توقف بیماری عالمگیر “فعالیت غیرارادی و دائمی ذهن”، سه کیفیت شادمانی، عشق و آرامش عمیق درونی را تجربه کنیم. خبرخوش دیگر این هست که با تمرین و درست عمل کردن به آن ما می توانیم بی ذهنی (سکوت ذهنی) رو تجربه کنیم! کافیست یکبار ٢۵٩صفحه اش را عمیقا مطالعه و حس کنیم.
پس در طول مسیر نگران مقاومتهای ذهنی نباشید، چون مغز همیشه دنبال فُرموله کردن و فهمیدن هست !؟ بنابراین طبیعیست که در مسیر این کتاب اصطلاحا هنگ کند و ناراحت بشود که چرا مطالبش را نمی فهمد!
به این نقطه که رسیدیم جای خوبی هستیم، و جای تبریک دارد! چون محتوای نیروی حال فراتر از ذهن شرطی شده انسان است. این تعالیم فهمیدنی نیست بلکه تجربه شدنی، حس کردنی، لمس کردنی هست. پس وقتی ذهنتان بازی درآورد هیچ واکنش نشان ندهید ! ما تنها بخش فکر کننده ذهنمان را توسط مشاهده کننده تماشا میکنیم و به مرور، با شکیبایی و در صلح، فقط نظاره گر افکار و احساس و بدنمان هستیم! فعلا همین کافیست…

برای نوشیدن تعالیم این کتاب حتما بایست آنها را در خودمان و در بدنمان حس نماییم و از نفسهای عمیق هنگام مطالعه استفاده کنیم، به عبارتی انگار باتمام اعضاء بدنمان و با کل وجودمان مطالعه می کنیم. در حین مطالعه دائما میزان حضورمان را چک میکنیم، تا نه فقط باچشم سر بخوانیم بلکه تمام سلولهای بدنمان بایست چشم و مغز باشد و درحضور باشیم تا جوهر نیروی حال رو بنوشیم.
هدف بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال در کارگاه ها این است که با یک برنامه منظم و عملگرا که توسط صدها نفر از شرکت کنندگان بارها آزمون شده و به خوبی پاسخگو بوده فضایی ایجاد نماییم تا این مسیر عمیق و سخت، درعین حال موثر و زیبا را با موفقیت پشت سر بگذاریم و برای همیشه با تعالیم نیروی حال اخت شویم.

باشنده و باحضور و شاد باشید.