درباره ما

بنیاد سپاس لحظه حال چیست؟

بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال مجموعه ای مردم نهاد است که رسالت " توسعه‌ی فرهنگ خدمت و عشق ورزی " را بر عهده دارد.بنابراین، این بنیاد بر اساس فعالّیت داوطلبانه ، و با هدف گسترش و ترویج این فرهنگ در بین عموم مردم از راه ارائه‌ی تعالیم و تمرینات حضور، با طراحی کارگاه‌های آموزشی " قدرت لحظه‌ی حال " به صورت دهش و آموزش پاک ، از هفتم مهرماه سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرد ؛ و نیز پس از مدتی دوره‌های " مولانا شناسی " ، و " مثنوی خوانی " را به مجموعه افزود.

این بنیاد چکار می‌کند؟

جذب و آموزش نیروهای داوطلب خدمت فرهنگی، بعلاوه فعالیت‌هاییی در زمینه‌ی آموزش خودشناسی ، و توسعه فردی که شامل کارگاه‌های پیوسته در حوزه ذهن آگاهی، خود مدیریتی ، و خود نظاره گری است.

قصد و نیت کارگاه ها :تجربه‌ی حضور ِ ناب ، و ایجاد بسترعشق و رشد.

سایر فعالیت‌های بنیاد نیز همگی به صورت داوطلبانه می باشند که عبارت اند از:

  • گروه همیاران
  • گروه حضوربانی
  • گروه مطالعات تطبیقی در زمینه‌های ادبیات و عرفان، الهیات و عرفان، روانشناسی ، علوم شناختی ، فیزیک و ...
  • گروه محصولات فرهنگی و هنری اعم از تهیه و ترجمه فیلم سمینارهای آقای تًله و محصولات جانبی مرتبط با نیروی حال
  • گروه مصاحبه ثبت نام
  • گروه روابط عمومی
  • گروه اطلاع رسانی و گردهمایی
  • گروه طراحی کارگاه قدرت لحظه حال برای پرورش کودکان و نوجوانان گروه ICT
  • گروه های فعالیتهای خیریه و خدمت داوطلبانه

ساختارهای بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال چگونه است؟

مراحل ثبت نام:

نام نویسی مقدماتی متقاضیان محترم فقط ازطریق سایت www.sepas.org انجام می‌شود، و سپس به جلسه‌ی مصاحبه دعوت می شوند. با تکمیل فرمهای مرتبط ، انجام مصاحبه ، و احراز تعهد و انگیزه لازم برای هشت جلسه حضور منظم ، و مطالعه و تمرین متعهدانه ثبت نام نهایی می‌شوند.

سرمایه انسانی:

تمام فعالیت‌های بنیاد غیردولتی سپاس لحظه‌ی حال، اعم از مربیان و همیاران، از نوع خدمت داوطلبانه است. دواطلبان پس از تکمیل دوره‌ها ، اگر تمایل به خدمت داوطلبانه در این راه داشته باشند، می‌توانند به عنوان " همیار" در کلاس‌ها ،و سایر پروژه‌های بنیاد فعالّیت نمایند.

هم چنین،همیاران فعّال و باسابقه پس از چندین دوره فعالیت مؤثر، در صورت تمایل به ادامه‌ی این مسیر خدمت به صورت حرفه ای؛ وعلاقه‌مندی و تعهد به بهبود سبک زندگی خود و دیگران با استقرار در تعالیم نیروی حال و مدل کاربردی حضورِنو ، می‌توانند برای دوره‌ی مستمر " حضوربانی "درخواست دهند.

 

مالی:

بنیاد غیردولتی سپاس لحظه‌ی حال مجموعه ای عام‌المنفعه است،نه خصوصی و انتفاعی. سیستم آموزشی این بنیاد به صورت " آموزش پاک " می باشد؛ یعنی اینکه افراد برای آموزش معنوی خود شهریه ای پرداخت نمی کنند، بلکه شرکت کنندگان قبلی در جلسه‌ی پایانی، بنا بر توان و کرم خود " دهش " مدنظرشان را با نیت آموزش پاک به دیگرانی که نمی شناسند ، در پاکت‌های دهش می‌گذارند و هدیه می‌دهند. بنابراین دوره‌ها رایگان نیستند و بصورت دهش در پایان دوره انجام می‌شوند. شما نیز در پایان دوره بنابر توانمندی و کرامت خود مبلغ مورد نظرتان به منظور تداوم این آموزش پاک را دهش می کنید.بدیهی است که هیچ‌کس قضاوت نمی شود و هرچه باشد خیر و نور است.این راه، راه شما؛ و این بنیاد از آن شما مردم ایران است. بنیادی مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهادی، جز مردم.