نام نویسی

نام نویسی در کارگاه

نام نویسی فقط با کدملی و شماره موبایل صحیح امکان پذیر است.
اخطار: جهت جلوگیری از بروز مشکل در تمام مراحل نام نویسی، حتما فیلترشکن یا وی پی ان خود را خاموش نمایید .