نام نویسی

نام نویسی کارگاه قدرت لحظه حال

نام نویسی فقط با کدملی و شماره موبایل صحیح امکان پذیر است.
اخطار: جهت جلوگیری از بروز مشکل در تمام مراحل نام نویسی، حتما فیلترشکن یا وی پی ان خود را خاموش نمایید .